Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Artykuł:

Catering a odliczenie VAT, odliczenia usług gastronomicznych hotelowych

Napisany przez www.e-konferencje.pl, dnia 2008-09-04 11:51:32

Można stwierdzić, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia usług cateringowych, jeżeli wydatek na ich nabycie może zostać zaliczony do kosztów podatkowych. W praktyce oznacza to, że catering nie może być związany z reprezentacją, tj. np. wizytą kontrahentów siedzibie firmy, które to wydatki od 1 stycznia 2007r. nie mogą być kosztem uzyskania przychodu.

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się m.in. do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem:

  • przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki, opodatkowanej na zasadach innych niż określone w art. 119 ustawy o VAT, wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne albo jedne i drugie,
  • nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

W praktyce jednak usługi gastronomiczne są nabywane przez podatników przy różnego rodzaju okazjach, np. w czasie spotkań z kontrahentami firmy, w czasie spotkań pracowników np. w ramach wigilii pracowniczej, czy też imprezy integracyjnej, w czasie delegacji pracowników itp. Podatek VAT naliczony od takich usług nie może podlegać odliczeniu i sprawa ta nie budzi w zasadzie większych wątpliwości.

Bardzo często podatnicy nie nabywają jednak „usług gastronomicznych”, ale „usługi cateringowe”. Podatnicy mają często wątpliwości, czy przy nabyciu tych drugich przysługuje im prawo do odliczenia VAT. Organy skarbowe powszechnie uznają, że tak. Obydwie usługi są więc do siebie bardzo podobne, ale skutki podatkowe ich nabycia są zdecydowanie różne. Organy skarbowe wskazują bowiem, że do identyfikacji usług dla celów podatku VAT należy stosować przepisy o statystyce publicznej (art.8 ust.3 ustawy o VAT), tj. przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.). W klasyfikacji tej w dziale 55 „Usługi hoteli i restauracji”, ustawodawca sklasyfikował pod symbolem PKWiU 55.3 – „usługi gastronomiczne”; natomiast „usługi stołówkowe i usługi dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych” posiadają symbol PKWiU - 55.5. W dziale 55 – „usługi hotelarskie i gastronomiczne” wyróżnia się obok usług gastronomicznych również „usługi cateringowe” - PKWiU 55.52.1.Z tego organy skarbowe wnioskują, że usługa cateringu jest sklasyfikowana w PKWiU nie jako usługa gastronomiczna, lecz jako usługa przygotowania i dostarczania posiłków. W świetle powyższego organy skarbowe uznają, że z uwagi na odmienny charakter usług gastronomicznych i cateringowych, nie można uznać, iż do usług cateringowych znajdzie zastosowanie ograniczenie odliczania podatku naliczonego (Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 26 listopada 2006r., 1472/RPP1/443-612/06/SZU; Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, 19 września 2006r., III-2/443-36/51116/06/PJ; Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku, 24 lipca 2006r., PZ/415-62/06; Urząd Skarbowy w Jarocinie, 8 czerwca 2006r., PP/443-8/06).

W tym miejscu należy jednak wskazać, że samo określenie usługi na fakturze, jako „usługa cateringowa”, a nie „usługa gastronomiczna” nie może przesądzać o tym, że podatnik automatycznie ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z takiej faktury. Urząd skarbowy w razie kontroli może bowiem badać, jaki charakter miała w rzeczywistości usługa, która została nabyta przez podatnika.

...

Przykładowo w przywołanych interpretacjach organy skarbowe uznawały, że prawo do odliczenia przysługuje w odniesieniu do następujących usług:

  • nabywanych do wynajętych sal, siedziby lub na otwartej przestrzeni w celu zapewnienia wyżywienia: na imprezach integracyjnych pracowników Spółki, na imprezach integracyjnych pracowników Spółki oraz pracowników kontrahentów, na szkoleniach organizowanych przez Spółkę, na konferencjach, spotkaniach branżowych, na które zapraszani są kontrahenci oraz które są ogłaszane w prasie ogólnodostępnej, na spotkaniach informacyjnych dla pracowników, na spotkaniach biznesowych z obecnymi lub potencjalnymi kontrahentami (Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 26 listopada 2006r., 1472/RPP1/443-612/06/SZU);
  • dostarczenia przygotowanych posiłków przez wyspecjalizowaną firmę w celu zapewnienia wyżywienia dla ekipy filmowej (Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, 19 września 2006r., III-2/443-36/51116/06/PJ);
  • zapewnienia wyżywienia w czasie konferencji, seminariów naukowych i zjazdów (Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku, 24 lipca 2006r., PZ/415-62/06).

W świetle powyższego można uznać, że np. zaproszenie pracowników na obiad do restauracji będzie stanowiło zakup usługi gastronomicznej, nie dającej prawa do odliczenia VAT a zamówienie tego samego posiłku do siedziby firmy będzie stanowiło usługę cateringową dającą prawo do odliczenia VAT. Jeżeli już podatnik ustali, że nabył usługę cateringową, powinien jeszcze pamiętać o innych warunkach dotyczących odliczenia podatku VAT a w szczególności o warunku, aby dany wydatek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Od 1 stycznia 2007r. kosztem podatkowym nie są bowiem wydatki na reprezentację poniesione w szczególności na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Wyłączenie z kosztów wydatków na zakup żywności, czy napojów, nie oznacza jednak, że w każdych okolicznościach wydatki takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Kosztem nie mogą być bowiem tylko wydatki na zakup żywności i napojów w ramach działań reprezentacyjnych. Działania reprezentacyjne mogą odnosić się tylko do kontaktów podatnika z otoczeniem a nie do działań skierowanych do wnętrza przedsiębiorstwa. Nie zalicza się do reprezentacji wydatków ponoszonych na rzecz pracowników, jak również na rzecz członków rad nadzorczych oraz członków zarządu. Tak więc wydatki na rzecz poczęstunku dla pracowników mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Może to odnosić się np. do wydatków na zakup żywności i napojów na spotkanie integracyjne (np. wigilijne) dla pracowników, na narady i szkolenia dla pracowników. Organy skarbowe są natomiast zgodne, że wydatkiem na reprezentację jest poczęstunek dla kontrahentów, gości, klientów podejmowanych np. w siedzibie firmy. Takie wydatki nie mogą więc stanowić kosztów podatkowych.

więcej,żródło- http://www.vat.pl/catering_a_odliczenie_vat_komentarz_vat_interpretacje_3291.php

Użyte tagi: catering, usługi gastronomiczne, podatki, vat, odliczenia, imprezy integracyjne

Zobacz także:

Obiekty konferencyjne | Sale konferencyjne | Artykuły i Poradniki | Dodaj Obiekt/Salę | Reklama | Newsletter | Regulamin | Partnerzy | O nas / Kontakt

© 2011 - 2024 Aplit Wszelkie prawa zastrzeżone.