Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Artykuł:

Raport - Rynek turystyki biznesowej w Katowicach w 2014 roku.

Napisany przez M-S-M, dnia 2015-01-21 12:38:00

Raport został opracowany przez dr. Krzysztofa Cieślikowskiego przy współpracy z Urzędem Miasta Katowice - Convention Bureau Katowice. Prezentujemy podsumowanie i wnioski.

W skrócie – w 7042 spotkaniach biznesowych w stolicy Górnego Śląska w 2014 roku (przyrost o prawie 17% w porównaniu z rokiem 2013) uczestniczyło ponad pół miliona uczestników. Średnie wydatki uczestnika spotkania konferencyjnego korzystającego z noclegu w Katowicach kształtowały się na poziomie 145 zł, natomiast delegaci nocujący wydali średnio ponad 640 zł, w tym na nocleg ok. 286 zł. Główne powody uczestnictwa w spotkaniach konferencyjnych w Katowicach to niezmiennie  zdobywanie wiedzy, nawiązywanie nowych kontaktów, stosunkowo niskie koszty uczestnictwa, dogodna odległość od miejsca zamieszkania.

Dokonując przeglądu dostępnych najnowszych danych związanych z rynkiem turystyki biznesowej w Polsce (liczba hoteli, ruch turystyczny w hotelach, miejsca spotkań, liczba zrealizowanych spotkań i ich struktura, wartość zakończonych inwestycji w wielkie obiekty spotkań) zauważyć można dalszy rozwój tego rynku.

Podobnie jak w latach ubiegłych pod koniec 2014 roku dokonano zliczenia spotkań i wydarzeń biznesowych w mieście (…) oraz przeprowadzono badania wybranych grup uczestników spotkań konferencyjnych w różnych obiektach na ternie Katowic.

Celem głównym była analiza ich preferencji oraz struktura i wielkość ich wydatków w Katowicach w 2014 r. w czasie pobytu na spotkaniu konferencyjnym.

Podsumowanie i wnioski

W 2014 roku zakończono częściowo inwestycje w kolejne wielkie miejsca spotkań w mieście (NOSPR), trwa przebudowa centrum i wykańczany jest budynek Międzynarodowego Centrum Kongresowego. W tym roku odbyło się w mieście wiele wydarzeń gospodarczych, imprez kulturalnych i sportowych, które wydaje się że ożywiły rynek turystyki biznesowej. Wzrosły wydatki uczestników spotkań i liczba wydarzeń.

Łączna liczba spotkań konferencyjnych w Katowicach w 2014 wyniosła: 7 042, w tym 1 127 trwało dwa dni i dłużej. A szacunkowa liczba uczestników w tych spotkaniach ponownie przekroczyła pół miliona osób.

W porównaniu do poprzedniego roku oznacza to wzrost ogólnej liczby spotkań konferencyjnych o 16,7 %. Przy czym liczba spotkań trwających dwa dni i dłużej wzrosła rok do roku o ponad 11,3 %, a liczba spotkań jednodniowych o 17,8%.

Dominującym środkiem transportu uczestnika spotkań konferencyjnych w Katowicach jest samochód osobowy (70,0 % wskazań). Delegaci chwalą dobre połączenia Katowic z innymi miastami („dobre możliwości dojazdu”), jednak brakuje im miejsc parkingowych, zieleni w centrum miasta. Pewnym utrudnieniem są także uszkodzone ulice i zmiany w komunikacji miejskiej, co powodowane może być trwającymi remontami i przebudową centrum miasta.

Delegaci chwalą także miasto za „duży rozmach inwestycji”, „nowoczesność”, „dostęp do wielu galerii handlowych”, „dworzec PKP”.

Najważniejsze powody uczestnictwa w spotkaniach konferencyjnych to: „zdobywanie wiedzy”, „nawiązywanie nowych kontaktów”. Delegaci pojawiają się w Katowicach także dlatego gdyż ponoszą „stosunkowo niskie koszty uczestnictwa” , mają „dogodna odległość od miejsca zamieszkania”.

W ankietach delegaci uznali, że najmniej motywuje ich do udziału w konferencji czynnik „zakupy w mieście konferencyjnym”(ocena 2,14 na pięciostopniowej skali Likerta od 1 do 5), jednak „zakupy w galeriach handlowych” stanowią jeden z głównych składników wydatków poza obiektem konferencyjnym (40,4 % delegatów nocujących w Katowicach, wydaje średnio 301,4 zł na zakupy w centrach handlowych, a odsetek jednodniowych delegatów którzy zrealizowali jakiekolwiek wydatki w Katowicach, w przypadku zakupów osiągnął poziom 22,6 % i przeznaczyli na ten cel średnio 185,7 zł).

Obserwując średnie wydatki uczestnika spotkania konferencyjnego należy zauważyć, że odwiedzający miasto Katowice uczestnicy spotkań konferencyjnych, którzy skorzystali z noclegów wydają ponad czterokrotnie więcej niż jednodniowi.

Wydatki delegata korzystającego z noclegu w Katowicach w 2014 r. wyniosły 144,9 zł (jest to nieznaczny wzrost w porównaniu do 2013 r. - 139,6 zł). Delegaci nocujący wydali średnio w Katowicach w 2014 r. około 642,4 zł (w 2013 zł - 579,2 zł), w tym na nocleg 286,2 zł (w 2013 r - 282,8 zł.)

W strukturze ogólnych wydatków wygenerowanych przez nocujących uczestników spotkań konferencyjnych w mieście Katowice zauważyć można, że wydatki na nocleg stanowią 44,6 %, a następnie usługi gastronomiczne – 19,0% (w obiekcie konferencyjnym, jak i poza nim) oraz na zakupy w galeriach handlowych (18,9%).

Aktywne włączanie się administracji miasta w przyciąganie i organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych towarzyszących spotkaniom konferencyjnym/biznesowym, przyciąganie wydarzeń międzynarodowych i trwających kilka dni, może przyczynić się do zwiększenia udziału delegatów nocujących w Katowicach.

Dużym wyzwaniem, w świetle ogólnych uwarunkowań infrastrukturalnych (dobra dostępność komunikacyjna) i popytowych (znaczna część uczestników pochodzi z najbliższej okolicy i województwa śląskiego) jest aktywizacja uczestników spotkań jednodniowych do korzystania z jakichkolwiek usług czy zakupów w mieście. Z badań wynika, że ponad 40% delegatów w ogóle nie realizuje żadnych własnych wydatków w Katowicach.

Biznesowy charakter miasta, zachodzące zmiany w architekturze miasta, nowa przestrzeń w centrum, powinny spowodować ożywienie w zakresie „zatrzymywania” uczestników spotkań w mieście „na dłużej”. W tym zakresie administracja miasta może dalej rozwijać współprace z kluczowymi podmiotami organizującymi wydarzenia gospodarcze, menadżerami obiektów spotkań, w tym szczególnie hoteli, tak aby realizowane spotkania zawierały (przynajmniej dla niektórych grup uczestników) programy spędzania czasu wolnego w mieście.

W świetle badań uczestników spotkań konferencyjnych, Katowice już są postrzegane jako miasto, które spełnia wymagania delegatów dla organizacji konferencyjnej i wydarzeń biznesowych. Pomimo pewnych niedogodności z dojazdem do miejsc spotkań (brak lub mało widoczne oznakowanie dojazdów/ objazdów), to 94% delegatów ponownie przyjechałoby do tego samego obiektu, a 91% respondentów ponownie przyjechałoby na spotkanie konferencyjne do Katowic.

Badania uczestników spotkań konferencyjnych w Katowicach przeprowadzone pod koniec 2014 r., pozwoliły na rozpoznanie opinii uczestników spotkań konferencyjnych o mieście Katowice, a także ich potrzeb i oczekiwań. Zweryfikowano motywy przyjazdu na spotkania konferencyjne do Katowic, określono strukturę i wielkość wydatków delegatów spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowych w Katowicach w 2014 roku.
Zastosowano tę samą metodę badawczą, jak w ubiegłym roku (te same miejsca, strukturę rodzajową i czasową realizowanych spotkań konferencyjnych, strukturę uczestników badań), co pozwoliło na porównanie wybranych wyników rok do roku oraz obserwację postrzegania Katowic przez uczestników turystyki biznesowej w świetle zachodzących w mieście zmian i zaangażowania administracji w przyciąganie wielkich wydarzeń.

Katowice to najprawdopodobniej miasto z najlepszą w Polsce infrastrukturą komunikacyjną dla realizacji wielkich wydarzeń.

 

Szczegóły Raport do wglądu tu.

Źródło: Convention Bureau Katowice  

www.katowice.eu

www.convention.katowice.eu 

Użyte tagi: Convention Bureau Katowice, sale konferencyjne w Katowicach, hotele na Śląsku

Zobacz także:

Obiekty konferencyjne | Sale konferencyjne | Artykuły i Poradniki | Dodaj Obiekt/Salę | Reklama | Newsletter | Regulamin | Partnerzy | O nas / Kontakt

© 2011 - 2022 Aplit Wszelkie prawa zastrzeżone.